Socialrätt

Vi har kompetens inom följande social- och förvaltningsrättsliga områden:

LVU – Lagen om vård av unga
LVM – Lagen om vård av missbrukare
LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Du har oftast rätt till ett offentligt biträde om du eller ditt barn blivit tvångsomhändertaget. Förvaltningsrätten förordnar ett offentligt biträde men den som åtgärden berör har rätt att själv önska biträde. Ett offentligt biträdes uppgift är att tillvarata sin klients intresse samt ge stöd och råd under processen och biträde vid domstolsförhandling.