Sprawy karne

Specjalizujemy się w sprawach karnych i podejmujemy się zleceń jako obrońcy z urzędu oraz prywatni, pełnomocnicy strony poszkodowanej i specjalni przedstawiciele dzieci.

Obrońca z urzędu

W każdym wypadku, gdy jesteś podejrzany o poważniejsze przestępstwo, przestępstwo podlegające karze więzienia w wymiarze minimum sześciu miesięcy lub gdy zostaniesz aresztowany – masz zawsze prawo do obrońcy z urzędu. W niektórych innych wypadkach, w zależności od danych okoliczności, również możesz mieć prawo do obrońcy z urzędu.

Rolą obrońcy jest pomóc Ci jako podejrzanemu w ochronie Twoich praw w trakcie dochodzenia wstępnego i ewentualnego procesu sądowego.

Masz prawo samodzielnie wybrać swojego obrońcę z urzędu i możesz powołać się na nie w kontakcie z policją. O tym, czy przysługuje Ci prawo do obrońcy z urzędu, decyduje sąd rejonowy. Koszty obrońcy z urzędu ponosi w pierwszej kolejności państwo, ale możesz być zobowiązany do pokrycia części wynagrodzenia obrońcy w zależności od Twojej sytuacji finansowej. Jeżeli nie masz prawa do obrońcy z urzędu, możesz zatrudnić obrońcę prywatnego. W tym wypadku cały koszt spoczywa na Tobie.

Pełnomocnik strony poszkodowanej

Jeżeli padłeś ofiarą przestępstwa i potrzebujesz prawnego pełnomocnika, możesz sam wybrać, kto ma zostać na niego wyznaczony. Już dokonując zgłoszenia na policję, możesz poinformować, kogo chcesz mieć jako swojego pełnomocnika strony poszkodowanej. Pełnomocnik strony poszkodowanej ma chronić interesy poszkodowanego w sprawie oraz zapewniać wsparcie i pomoc podczas dochodzenia wstępnego i następującego po nim procesu sądowego. Informujemy także o możliwości uzyskania odszkodowania i przygotowujemy roszczenie odszkodowawcze. Pełnomocnik strony poszkodowanej jest w zasadzie zawsze opłacany przez państwo.

Specjalny reprezentant dziecka

Jeżeli istnieje podejrzenie, że dziecko padło ofiarą przestępstwa ze strony swoich najbliższych lub opiekunów prawnych, wówczas może potrzebować ono własnego asystenta prawnego. Sąd Rejonowy może wtedy wyznaczyć specjalnego reprezentanta dziecka. Specjalny reprezentant towarzyszy i pomaga dziecku podczas dochodzenia wstępnego, wnosi powództwo dziecka w następującym potem procesie sądowym i wnioskuje o ewentualnie odszkodowanie. Specjalny reprezentant dziecka jest zawsze opłacany przez państwo.