Prawo socjalne

Posiadamy kompetencje w następujących obszarach prawa socjalnego i administracyjnego:

LVU – Ustawa o opiece nad osobami młodymi
LVM – Ustawa o leczeniu osób uzależnionych
LPT – Ustawa o przymusowym leczeniu psychiatrycznym

Jeżeli Ty albo Twoje dziecko zostało objęte przymusową opieką, najczęściej masz prawo do radcy prawnego z urzędu. Radcę prawnego z urzędu wyznacza sąd administracyjny, ale osoba, której dotyczy zastosowany środek ma prawo sama wystąpić o radcę prawnego.. Zadaniem radcy prawnego z urzędu jest ochrona interesów jego klienta, udzielanie mu wsparcia i rady oraz pomoc podczas postępowania sądowego.