Prawo rodzinne

Specjalizujemy się w prawie rodzinnym i posiadamy kompetencje w następujących obszarach:
– Rozwody
– Prawo do zatrzymania mieszkania
– Opieka nad dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka i kontakty z dzieckiem
– Alimenty na dziecko
– Sprawy wykonalności orzeczeń sądowych
– Kuratela
– Mediacja
– Kwestie ustalenia ojcostwa
– Podział majątku między małżonkami lub partnerami
– Sporządzanie testamentów, intercyz i umów partnerskich
– Spory dotyczące spadku

Opłaty

Pomożemy Ci jako klientowi złożyć wniosek o ochronę lub pomoc prawną.

O ochronę prawną wnioskuje się do ubezpieczyciela mieszkania. Ochrona prawna obejmuje większość spraw cywilnych z wyjątkiem wykonalności orzeczeń sądowych. Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa większość kosztów reprezentacji, a udział własny wynosi 20-25% w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się poza Sztokholmem, ochrona prawna może nie obejmować kosztów dojazdów.

Jeżeli nie masz prawa do ochrony prawnej, pomożemy Ci złożyć wniosek o pomoc prawną. Gdy uzyskasz zgodę na skorzystanie z pomocy prawnej, większość kosztów reprezentacji pokrywa państwo. Aby złożyć wniosek o pomoc prawną prawie zawsze musisz zapłacić 1342 korony netto za godzinę doradztwa.

Następnie należy zapłacić udział własny. Udział własny wynosi od 2 do 40% w zależności od Twoich dochodów i sytuacji finansowej.

Podejmujemy się także zleceń prywatnych i wówczas najczęściej rozpoczynając zlecenie pobieramy zaliczkę.