Prawo migracyjne

Mamy duże doświadczenie w zakresie prawa migracyjnego i posiadamy kompetencje w następujących dziedzinach:

– Azyl (w tym dzieci przemieszczające się bez opieki)
– Umieszczenie w ośrodku detencyjnym
– Pozwolenie na pobyt ze względu na więzy rodzinne
– Zezwolenie na pracę
– Obywatelstwo

Jako osoba ubiegająca się o azyl najczęściej masz prawo do radcy prawnego z urzędu. To samo dotyczy osób, odnośnie do których Szwedzki Urząd Imigracyjny lub policja wydały decyzję o umieszczeniu w ośrodku detencyjnym. Radcę prawnego z urzędu wyznacza Szwedzki Urząd Imigracyjny, ale osoba, której dotyczy zastosowany środek, ma prawo sama wystąpić o radcę prawnego.. Zadaniem radcy prawnego z urzędu jest ochrona interesów jego klienta, udzielanie mu wsparcia i rady oraz pomoc podczas ewentualnego zaskarżenia decyzji. Koszty radcy prawnego z urzędu pokrywa państwo.

W sprawach dotyczących pozwolenia na pobyt ze względu na więzy rodzinne, zezwolenia na pracę i obywatelstwa podejmujemy się zleceń jako prywatni pełnomocnicy.