Kontakt

Można nawiązać z nami kontakt, wysyłając wiadomość w formularzu po prawej stronie lub pod adresem:

ADVOKATFIRMAN Z

Riddargatan 12 B w podwórzu 2 piętro 114 35 Stockholm

Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

TELEFON: 08 21 44 40

FAKS: 08 509 004 92

E-mail: info@advokatfirmanz.se

STRONA INTERNETOWA: www.advokatfirmanz.se

Nr REGON: 556933-8618

Nr konta GIRO: 188-2836

Nr konta na środki klienta: 193-0734