Migrationsrätt

Vi har lång erfarenhet Inom migrationsrätt och har kompetens inom följande områden:
– Asyl (inkl. ensamkommande barn)
– Förvar
– Uppehållstillstånd pga. familjeanknytning
– Arbetstillstånd
– Medborgarskap

Du som asylsökande har oftast rätt till ett offentligt biträde. Detsamma gäller för personer som Migrationsverket eller Polismyndigheten har beslutat att ta i förvar. Det är Migrationsverket som förordnar det offentliga biträdet men den som åtgärden berör har rätt att själv önska biträde. Ett offentligt biträdes uppgift är att tillvarata sin klients intressen samt ge stöd och råd under processen och biträde vid eventuellt överklagande av beslut. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten.

I ärende gällande uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, arbetstillstånd och medborgarskap åtar vi oss uppdrag som privat ombud.