Familjerätt

Vi är specialiserade på familjerätt och har kompetens inom följande områden:

– Äktenskapsskillnad
– Kvarsittanderätt till bostad
– Vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn
– Underhåll till barn
– Ärenden om verkställighet
– God man
– Medlare
– Frågor om faderskap
– Bodelning mellan makar eller sambo
– Upprättande av testamenten, äktenskapsförord och samboavtal
– Arvstvister

Arvode

Vi hjälper dig som klient att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskydd söks hos din hemförsäkring. Rättsskyddet omfattar de flesta tvister förutom ärenden om verkställighet. Försäkringsbolaget står för merparten av ombudskostnaderna och självrisken är 20-25% beroende på vilket försäkringsbolag du har. För det fall din hemvist är annan än Stockholm kan resekostnader tillkomma som ej omfattas av rättskyddet.

Om du inte har rätt till rättsskydd hjälper vi dig att söka rättshjälp. Beviljas du rättshjälp står staten för merparten av dina ombudskostnader. För att ansöka om rättshjälp måste du nästan alltid betala för en rådgivningstimme à 1342 kr ex moms.

Du får sedan en självrisk att betala. Självrisken varierar mellan 2-40% och den är beroende av din inkomst och ekonomiska situation.

Vi åtar oss även privata uppdrag och tar då oftast ett förskott vid inledande av uppdrag.