Advokat Carl-Albin Rudolfsson

Advokat Carl-Albin Rudolfsson arbetar med brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden gällande LVU, LVM och LPT.

Med en bakgrund som handläggare på Migrationsverkets asylprövning och flera års erfarenhet inom migrationsrätt på olika advokatbyråer har han en särskild inriktning på asyl- och försvarsärenden.

Han talar svenska och engelska.

MAIL: carlalbin@advokatfirmanz.se

TEL: 0730-700 660