• Español
    • Svenska
    • Polski
    • English

Välkommen till Advokatfirman Z.

Vi har flera års erfarenhet och är specialiserade inom brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt. Vårt arbete kännetecknas alltid av ett stort engagemang för klienternas intressen. Vi följer Advokatsamfundets etiska regler och innehar bred kompetens inom Advokatfirmans samtliga rättsområden.

Inom brottmål åtar vi oss uppdrag som offentliga försvarare, målsägandebiträden och särskild företrädare för barn.

Vi arbetar med familjerätt och biträder klienter samt erbjuder rådgivning gällande bland annat frågor rörande kvarsittanderätt, vårdnad, boende och umgänge med barn, underhåll, frågor om faderskap och ärenden om verkställighet. Vi agerar även medlare i tvister om barn samt upprättar avtal inom den ekonomiska familjerätten.

Inom socialrätten och migrationsrätten agerar vi som offentliga biträden efter förordande från förvaltningsdomstolar och Migrationsverket.

Vi talar svenska, polska, spanska, engelska och franska.

Första kontakten via mail eller telefon är alltid kostnadsfri.

Skärmavbild 2017-09-30 kl. 19.32.48 (kopia)